Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1-9 КЛАС

НИВО P2

Какво представлява ниво P2 ?

• Курс за деца от 3 клас.
• 100 учебни часа по 45 мин., от 1 октомври до 31 май.
• Учениците от ниво P2 имат по два учебни часа, два пъти в седмицата, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в училище.
• Учебният комплект включва :
- Учебник SET SAIL 3
-Разноцветна учебна тетрадка

Защо избрахме Set Sail 3 ?

Децата работят допълнително по книжка с упражнения по граматика и писане, започват да правят първите съчинения по зададен модел, разказват за себе си, семейството, навиците и ежедневието си.
Акцентира се върху произвеждането на езика, а не на превода.

Какво още ?

• Историята е представена чрез картинки, песнички, игри. Децата лепят стикери, изрязват, рисуват, изработват проекти по теми от учебния материал, пеят песни.
• Обучението е почти изцяло на английски език, като новите думи се преподават с картинки. Уроците са весели диалози, песнички, рими и игри, а самите приключения са представени в превъзходни анимационни филми.
• Веднъж месечно децата имат компютърен или видеоурок.
• Компютърен урок-интерактивни забавни упражнения, свързани с граматични игри и игри с думи.
• Видеоурок-анимационно филмче с героите от учебника или популярна английска приказка, след гледане на която децата рисуват сцена или изпълняват поставени задачи.

Как родителят установява напредъка ?

• В края на всеки срок децата подготвят и представят драматизирана приказка пред родителите.
• HELLO организира по една родителска среща в края на всеки учебен срок.
• В специално организирани часове, децата демонстрират научените песни и стихотворения и представят част от проектите си.
• Децата получават портфолио с всички проекти, писмени задачи и тестове, направени през учебната година.
• В края на ниво P2 учениците имат възможност да положат изпит за придобиване на сертификат на университета Кеймбридж за владеене на езика-Movers.
• На своите ученици Hello предлага безплатна подготовка за полагане на изпита.