Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1-9 КЛАС

НИВО S1

Какво представлява Ниво S1 ?

• Курс за деца от 4 и 5 клас.
• Ниво А1 по новата европейска езикова рамка.
• 120 учебни часа по 45 мин., от 1 октомври до 31 май.
• Учениците от ниво S1 имат по два учебни часа, два пъти в седмицата, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в училище.
• Учебният комплект включва :
- Учебник 
-Разноцветна учебна тетрадка 
-Безплатно CD 

Защо избрахме Blockbuster ?

• Учебните материали съдържат множество цветни снимки и статии за живота на известни личности, любопитни факти за света, спорта, модата, свободното време.
• Преподаването е почти изцяло на английски език.
• Учебната система е богата- плакати, 4 CD, CD-Rom, упражнения за говорене, проекти, културни страници.

Какво още ?

• Вградената в учебната тетрадка граматика позволява на децата допълнителна работа, свързана с усвояването на граматичните единици, като упражненията са придружени от цветни картинки за пример и са градирани от по-лесни към по-трудни. • Учебната система продължава с традиционното надграждане, като набляга на 4-те умения – четене с разбиране, говорене, слушане с разбиране и писане, а за всяко едно от тях има готови модели.
• Компютърен урок-интерактивни забавни упражнения, свързани с граматични игри и игри с думи.
• Учениците научават нови думи и практикуват езиковите си умения като четат адаптирани книжки от английски автори. • Веднъж месечно децата имат компютърен или видеоурок.
• Компютърен урок-интерактивни забавни упражнения, свързани с граматични игри и игри с думи.
• Видеоурок- филм с героите от учебника или популярна английска приказка, след гледане на която децата изпълняват поставени задачи.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит

Как родителят установява напредъка ?

• Традиционни родителски срещи се провеждат два пъти в годината.
• Всяко дете получава портфолио с всички направени от него тестове върху уроците, новите думи и писмени проекти.
• В края на всеки срок децата подготвят и представят драматизирана приказка пред родителите.
• HELLO организира родителски срещи в края на всеки учебен срок.
• В края ниво S1 децата имат възможност да положат изпит за придобиване на сертификат на университета Кеймбридж за владеене на езика- Flyers или KET.
• На своите ученици Hello предлага безплатна подготовка за изпитите Flyers и KET.