Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1-9 КЛАС

НИВО S2

Какво представлява Ниво S2 ?

• Курс за ученици от 5 и 6 клас.
• Ниво А2 по новата европейска езикова рамка.
• 150 учебни часа по 45 мин., от 1 октомври до 31 май.
• Учениците посещават занятия два пъти седмично, по 2,5 учебни часа, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в училище.
• Учебните материали включват :
-Учебник 
-Разноцветна учебна тетрадка 
-Граматика 

Защо избрахме Blockbuster 2 ?

• Учебникът е съвременен, с актуални теми, интересни на тинейджърите.
• Учебните материали съдържат множество цветни снимки и статии за живота на известни личности, любопитни факти за света, спорта, модата, свободното време.
• Преподаването е почти изцяло на английски език.
• Учебната система е богата- плакати, 4 CD, CD-Rom, упражнения за говорене, проекти, културни страници.

Какво още ?

• Вградената в учебната тетрадка граматика позволява на децата допълнителна работа, свързана с усвояването на граматичните единици. • Учебната система продължава с традиционното надграждане, като набляга на 4-те умения – четене с разбиране, говорене, слушане с разбиране и писане, а за всяко едно от тях има готови модели.
• Работа по проекти, които се представят на родителите в края на всеки учебен срок.
• Учениците научават нови думи и практикуват езиковите си умения като четат адаптирани книжки от английски автори.
• Веднъж месечно децата имат компютърен или видеоурок.
• Компютърен урок-интерактивни забавни упражнения, свързани с граматични игри и игри с думи.
• Видеоурок- филм с героите от учебника или популярна английска приказка, след гледане на която децата изпълняват поставени задачи.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит

Как родителят установява напредъка ?

• Всяко дете получава портфолио с всички направени от него тестове върху уроците, новите думи и писмени проекти.
• HELLO организира родителски срещи в края на всеки учебен срок.
• В края на всеки срок децата подготвят и представят драматизирана приказка пред родителите.
• В края ниво S2 децата имат възможност да положат изпит за придобиване на сертификат на университета Кеймбридж за владеене на езика- Flyers или KET.
• На своите ученици Hello предлага безплатна подготовка за изпитите Flyers и KET.