Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1-9 КЛАС

НИВО S4

Какво представлява Ниво S4 ?

• Курс за ученици от 7 и 8 клас.
• Ниво В1 от общата европейска рамка.
• 150 учебни часа по 45 мин., от 1 октомври до 31 май.
• Учениците посещават занятия два пъти седмично, по 2,5 учебни часа, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в държавното училище.
• Учебните материали включват :
- Учебник 
-Разноцветна учебна тетрадка 

Защо избрахме Upstream ?

• Една от най-модерните и пълни езикови системи.
• Систематично развива 4-те умения- слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане.
• Учебната система предлага целенасочена подготовка за британските сертификати с упражнения, свързани с 5-те компонента на изпита.
• Системата предлага специален раздел, в който се работи само по специфичните типове съчинения, които са изискване за успешно издържан изпит.
• Темите на уроците са актуални и интересни–мода, спорт, готварство, обичаи, културни страници.

Какво още ?

• За да бъдат още по–подготвени за бъдещо полагане на изпит за сертификат, учениците работят допълнително по граматика за компонента Use of English или се готвят за приравняване на 8 клас на езиковите гимназии.
• В случай, че имат нужда от допълнителни упражнения, учениците получават безплатна консултация от преподавателите.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит

Как родителят установява напредъка ?

• Всеки ученик получава портфолио с всички направени от него тестове върху уроците, новите думи и писмени проекти.
• HELLO организира родителски срещи в края на всеки учебен срок.
• В края ниво S4 учениците имат възможност да положат изпит за придобиване на сертификат на университета Кеймбридж за владеене на езика- PET (Preliminary English Test ).