Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 9-12 КЛАС

Ниво BEGINNER

Какво представлява ниво Beginner ?

• Курс за гимназисти.
• Ниво A1 по новата европейска рамка.
• 150 учебни часа, като един учебен час е 45 мин.
• Два пъти в седмицата по два уч. часа, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в държавното училище.
• Учебна система:Upstream–Beginner:
-Учебник със CD
-Разноцветна учебна тетрадка.

За кого е предназначено ниво Beginner на Upstream?

• За гимназисти, които са изучавали англ. език или са абсолютно начинаещи.

Какво още ?

• В случай, че имат нужда от допълнителни упражнения, учениците получават безплатна консултация от преподавателите.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит