Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 9-12 КЛАС

Ниво A1

Какво представлява Ниво A1 ?

• Ниво A2 по новата европейска рамка.
• 150 учебни часа, като един учебен час е 45 мин.
• Два пъти в седмицата по 2,5 учебни часа, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в държавното училище.
• Учебна система:Upstream–Elementary:
-Учебник със CD
-Разноцветна учебна тетрадка.

Защо избрахме Upstream?

• Една от най-модерните и пълни езикови системи.
• Систематично развива 4-те умения- слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане.
• Учебната система предлага целенасочена подготовка за британските сертификати с упражнения, свързани с 5-те компонента на изпита.
• Системата предлага специален раздел, в който се работи само по специфичните типове съчинения, които са изискване за успешно издържан изпит.
• Темите на уроците са актуални и интересни–мода, спорт, готварство, обичаи, културни страници.

Какво още ?

• В случай, че имат нужда от допълнителни упражнения, учениците получават безплатна консултация от преподавателите.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит