Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 9-12 КЛАС

НИВО A4

Какво представлява Ниво A4 ?

• Курс за гимназисти и студенти.
• Ниво В1-B2 от общата европейска рамка или 9 клас в езиковите гимназии.
• 150 учебни часа, от 1 октомври до 31 май.
• Два пъти в седмицата по 2,5 учебни часа, сутрин или следобед, в зависимост от смяната в държавното училище.
• Учебна система: Upstream Intermediate
-Учебник със CD
-Разноцветна учебна тетрадка. 

Защо избрахме Upstream ?

• Една от най-модерните и пълни езикови системи.
• Систематично развива 4-те умения- слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане.
• Учебната система предлага целенасочена подготовка за британските сертификати с упражнения, свързани с 5-те компонента на изпита.
• Системата предлага специален раздел, в който се работи само по специфичните типове съчинения, които са изискване за успешно издържан изпит.
• Темите на уроците са актуални и интересни–мода, спорт, готварство, обичаи, културни страници.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит

Как родителят установява напредъка ?

• Всеки ученик получава портфолио с всички направени от него тестове върху уроците, новите думи и писмени проекти.
• HELLO организира родителски срещи в края на всеки учебен срок.