Курсове КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 9-12 КЛАС

НИВО FCE

За какво е предназначен FCE ?

• За усъвършенстване на познанията по англ. език на по-високо ниво.
• Ниво B2 от общата европейска рамка или 9 клас в езиковите гимназии.
• За придобиване на безсрочен валиден документ за владеене на език, признат от работодателите в много страни.
• За кандидатстване в чуждестранни университети.
• За по-добри шансове за професионална реализация
• Какво представлява ниво FCE ?
-Първи сертификат по английски език (First Certificate in English). -Курс за подготовка при явяване на изпита за придобиване на първи сертификат на университета Кеймбридж.
-200 учебни часа, от 1 октомври до 31 май. 
-Учебни занятия има три пъти в седмицата- общо 7 и половина учебни часа, сутрин или следобед в зависимост от смяната в държавното училище.
•Учебната система Upstream Upper–intermediate включва:
-Учебник със CD
-Разноноцветна тетрадка 
-Учениците четат две оригинални английски книги, предоставени от библиотеката на Hello.

Как да се включа в курс FCE ?

•След успешно завършени предходни нива.
•След успешно издържан диагностичен тест.

Защо избрахме системата Upstream ?

• Една от най-модерните и пълни езикови системи.
• Систематично развива 4-те умения:слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане.
• Учебната система предлага целенасочена подготовка за британските сертификати с упражнения, свързани с 5-те компонента на изпита.
• Системата предлага специален раздел, в който се работи само по специфичните типове съчинения, които са изискване за успешно издържан изпит.
• Темите на уроците са актуални и интересни–мода, спорт, готварство, обичаи, културни страници.

Какво предлага Hello :

• Безплатен пробен изпит
• Допълнителни консултации, съобразени с нуждите на всеки курсист
• Допълнителна работа с тестове от минали изпити
• Групи до 8 курсисти

Как се проследява подготовката за изпита ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Пробен изпит - 1 седмица преди регистрацията за изпита. Той предоставя пълна и обективна оценка за представянето на кандидата в реална ситуация