Курсове КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

НИВО BEGINNER

Какво представлява Ниво Beginner ?

• Ниво A1 по новата европейска рамка.
• 100 или 120 учебни часа по 45 мин., в зависимост от програмата.
• Учебна система Upstream–Beginner :
- Учебник със CD.
- Разноцветна уч. тетрадка.

Защо избрахме Upstream ?

• Една от най-модерните и пълни езикови системи.
• Систематично развива 4-те умения- слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане.
• Учебната система предлага целенасочена подготовка за британските сертификати с упражнения, свързани с 5-те компонента на изпита.
• Системата предлага специален раздел, в който се работи само по специфичните типове съчинения, които са изискване за успешно издържан изпит.
• Темите на уроците са актуални и интересни – мода, спорт, готварство, обичаи, културни страници.

Как се установява напредъка ?

• Текущи тестове
• Преговорни тестове
• Тестове по лексика
• Проекти
• Финален изпит