Курсове ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Какво представлява фирменото обучение ?

Hello организира курсове за обучение на корпоративни клиенти по английски и немски език като програмата на обучение се определя от :
- езиковото ниво
- конкретните нужди на обучаемата институция
Място за провеждане на курсовете : определя се от клиента. Hello разполага с модерно обзаведени климатични зали с аудио-визуална техника.
В случай, че възложителят желае изнесено обучение, Hello осигурява аудио-визуална техника.

Наши клиенти са служители на:

Биохим – Пловдив, Хенкел- България, Роза Импекс, Хъс ООД, Мерц – Шарп и Дом, Парк-хотел "Санкт Петербург", Сокотаб, АГРИ М и др.