Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

STARTERS

Какво представлява Starters ?

• Изпит за сертификат по английски език на университета Кеймбридж за деца от 2 клас.
• Всяка година над 300 000 деца от цял свят полагат престижните изпити на университета Кеймбридж. Целта е да се поощри детето и то да добие самочувствие, че знае и може, а родителят да провери знанията на детето си чрез изпит от независима образователна институция.
• Изпитът се провежда в сградата на Hello, като всяко дете е придружено от преподавателя си.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Слушане с разбиране:
• Децата свързват предмети с мястото им в дадена картина.
• Гледат картинки и пишат дума, която чуват.
• Слушат диалог и избират картинка според това какво чуват, оцветяват картини.

2. Четене с разбиране и писане:
• Децата свързват картинки с текстове.
• Отговарят на въпроси като извличат информация от картинка . На този етап правописните грешки не се санкционират.
• Допълват текстове като заместват картинки с думи.

3. Говорене:
• Децата описват предметите, които виждат на зададена картинка.
• Отговарят на прости въпроси (пр.: Какъв цвят е предметът?, Какъв е той?).
• Разказват за себе си (възраст, семейство, какво обичат ).