Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

MOVERS

Какво представлява Movers ?

• Изпит за сертификат по английски език на университета Кеймбридж за деца от 2-3 клас.
• Целта е да се поощри детето и то да добие самочувствие, че знае и може, а родителят да провери знанията на детето си чрез изпит от независима образователна институция.
• Изпитът Movers се провежда в сградата на Hello, като всяко дете е придружено от преподавателя си.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Слушане с разбиране:
• Децата поставят предмети на точното им място в картина.
• Пишат 5 думи или цифри от диалог.
• Слушат и отговарят на въпроси, като избират от дадени думи.
• Слушайки диалог, те маркират 1 от общо 3 картинки според информацията, която чуват.
• Под диктовка те трябва да изберат 5 предмета и да ги оцветят.

2. Четене с разбиране и писане:
• Децата четат описание на 6 думи и ги свързват с картинките.
• Сравнявайки 6 изречения с картинка, те трябва да решат дали фактите в изреченията са верни.
• Четейки диалог, те избират верния отговор, закръгляйки възможности а) , b) , с).
• Довършват текст като заместват картинки с думи.
• Отговарят на три въпроса след като са прочели 3 текста. 
• В даден текст пишат липсващата дума, избирайки вярната от 3 възможности.

3. Говорене:
• Децата сравняват две картинки и търсят 4 разлики.
• Разказват история по 3 картинки.
• Търсят различна картинка в комплект от 4, обяснявайки защо.
• Разказват за себе си.