Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

FLYERS

Какво представлява Flyers ?

• Изпит за сертификат по английски език на университета Кеймбридж за деца от 3-ти, 4-ти или 5-ти клас.
• Целта на Flyers е да се поощри детето и то да добие самочувствие, че знае и може, а родителят да провери знанията на детето си чрез изпит от независима образователна институция.
• Изпитът Fliers се провежда в сградата на Hello, като всяко дете е придружено от преподавателя си.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Слушане с разбиране:
• Децата свързват имена с картинки.
• Попълват 5 думи докато слушат диалог.
• Свързват диалози с картинки.
• Слушайки диалог, те маркират 1 от общо 3 картинки според информацията, която чуват.
• Оцветяват или рисуват слушайки.

2. Четене с разбиране и писане:
• Децата свързват 10 дефиниции с думи.
• Сравнявайки 7 изречения с картинка, те трябва да решат дали фактите в изреченията са верни.
• Докато четат диалог избират верния отговор.
• Довършват текст, като заменят картинки с думи.
• Отговарят на въпроси след прочитане на 3 текста.
• Допълват текст, избирайки верния отговор от 3 възможни.
• Довършват текст без опорни картинки.

3. Говорене:
• Търсят 6 разлики между 2 картинки.
• Задават въпроси, за да открият определена информация.
• Разказват история по картинки.
• Разказват за себе си.