Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

KET (KEY ENGLISH TEST)

Какво представлява KET ?

• Базов тест по английски език на университета Кеймбридж.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Слушане:
• Тества се способността да се разбират диалози и монолози в официален и неофициален стил в ежедневни ситуации.

2. Четене с разбиране и писане:
• Тества се способността да се разбират текстове от табели, брошури, списания и вестници. Учениците трябва да могат да разбират основния смисъл и да се справят с текстове, в които има непознати думи. Задачите включват попълване на празни места от текстове, попълване на формуляри с дадена в друг текст информация, писане на текст по задание.

3. Говорене:
• В тази част от изпита се оценява способността да се води разговор с изпитващия и с другия кандидат и да се говори свободно за предпочитания и интереси.