Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

PET

Какво представлява PET ?

• Предварителен тест по английски език на университета Кеймбридж.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Слушане:
• В тази част от изпита се проверява способността да се разбират диалози и обявления, прочетени със средна скорост. Кандидатите трябва да могат да отсяват фактите, а също така и да разбират намеренията на говорещите.

2. Четене с разбиране и писане:
• Тества се способността да се разбират текстове от табели, брошури, списания и вестници. Кандидатите трябва да могат да разбират основния смисъл и ефекта, който той може да окаже върху потенциалния читател.
• Писмената част включва трансформации на изречения, писане на съобщение, писане на история или писмо, за да се демонстрират познания при построяване на изреченията, речник, правопис и пунктуация.

3. Говорене:
• Тества се способността да се води всекидневен разговор. Кандидатите трябва да могат да задават въпроси и да отговарят на такива за себе си и да говорят свободно за предпочитанията и интересите си.