Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

FCE (First Certificate in English)

Какво представлява FCE (First Certificate in English)?

• Изпит за първи Сертификат по английски език на университета Кеймбридж.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Reading (Четене):
• Кандидатите четат текстове в различни стилове и отговарят на въпроси за определено време.
• За усъвършенстване на познанията по англ. език на по-високо ниво (10 клас на езикова гимназия).
• За придобиване на безсрочен валиден документ за владеене на език, признат от работодателите в много страни.
• За кандидатстване в чуждестранни университети.
• За по-добри шансове за професионална реализация.

2. Writing (Писане):
• Кандидатите трябва да демонстрират задълбочено познаване на няколко вида писмено изразяване: писма в официален и неофициален стил, статия, доклад и есе.

3. Use of English (Граматика):
• Практическо боравене с голям брой сложни граматични конструкции на ниво изречение и ниво текст. Задачите включват: попълване на празни места, трансформация на думи и фрази.

4. Listening (Слушане)
• Слушане на няколко диалога, по време на които кандидатите отговарят писмено на въпроси. Тества се способността на кандидата да извлича идеи като се използват текстове с разнообразна насоченост: интервюта, дискусии, лекции и разговори.

5. Speaking (Говорене)
• Говорни задачи в четири части, включващи интервю, сравняване, дискусия и отговаряне на въпроси.