Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

TOEFL

Какво представлява TOEFL ?

• Оценява възможностите за разбиране и използване на стандартен английски на университетско ниво.
• Резултатите са базирани на представянето Ви на всеки въпрос от теста. Трябва да отговорите поне на един въпрос от секциите Reading и Listening, да напишете поне едно от есетата от секция Writing и да изпълните поне едно от заданията в секция Speaking, за да получите официален резултат.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Reading 60-80минути; 36-56 въпроса (четене с разбиране и лексика),
2. Listening 60-90 минути, 34-51 въпроса (слушане с разбиране),
3. Speaking 20 минути; 6 упражнения (разговор),
4. Writing 50 минути; 2 есета (писмено изразяване).